Znak SM Pandemie z pohledu Nebe aneb Konec COVIDU bez TEČKY
Pandemic from Heaven's point of view
Znak SM

Nové přednášky od roku 2018 suprememastertv.com
Domů suprememastertv.com

Web TV
Poslední aktualizace
27.12.2021, 18:39

HTML5 Video Player

Zřejmě nejdůležitější video současnosti.
Hodina informací, která vám ušetří mnoho utrpení.


Důrazně doporučujeme nastudovat čas 20–22 min.

Tento dokument je sestaven z výňatků.
Pro vyloučení jakéhokoliv omylu či nedorozumění
shlédněte celé záznamy konferencí na
www.SupremeMasterTV.cz/2tv/
s výběrem COVID.

This document is compiled from excerpts.
To avoid any confusion or misunderstanding
please see the source documents at:
www.SupremeMasterTV.cz/2tv/
with the COVID selection.


Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai